A HTI fejlesztő mérnökei - katonák

A HTI és a TH közvetlenül haditechnikai kutatás-fejlesztéssel foglalkozó katona mérnökei - fejlesztési témához rendelt témafelelősök és tématársak. A lista adatvédelmi szempontok alapján nem teljes.A rendfokozatként a HTI-ben viselt legmagasabb rendfokozat szerepel, amelyet forrásadat igazol, tehát nem feltétlenül egyezik meg a legmagasabb elért rendfokozattal.

fejlesztő mérnök
Bárány István
fejlesztő mérnök
osztályvezető
parancsnok-helyettes
megbízott parancsnok
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
Bartholomeidesz Sándor
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
osztályvezető
fejlesztő mérnök
szakosztály-vezető
parancsnok
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
osztályvezető
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
Gerlei István
fejlesztő mérnök
parancsnok
főigazgató
programiroda-vezető
osztályvezető
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
osztályvezető
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
osztályvezető
parancsnok
Holop Miklós
fejlesztő mérnök
osztályvezető
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
laborvezető
szakosztályvezető
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
szakosztályvezető
parancsnok-helyettese
parancsnok
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
osztályvezető
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
osztályvezető
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
osztályvezető
fejlesztő mérnök
parancsnok-helyettes
főigazgató-helyettes
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
parancsnok
fejlesztő mérnök
főmérnök
osztályvezető

Oldalak