Halász László

Dr. Halász László mérnök ezredes

fejlesztő mérnök, osztályvezető

 

1941. április 30-án született Budapesten, tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán folytatta, 1964-ben szerzett Vegyészmérnöki diplomát, majd 1977-ben Környezetvédelmi szakmérnöki végzettséget. Első, műszaki doktori értekezését 1968-ban védte meg a BME-n. 1976-ban a kémia tudomány kandidátusa, 1991-ben a kémia és hadtudomány doktora címeket szerzett. 1964-től dolgozott a Magyar Néphadseregben, először a Vegyivédelmi Anyagátvételi Osztály átvevő főtisztjeként, majd 1967-tól a HM Haditechnikai Intézet tudományos kutatójaként, 1983-től 1996-ig a Haditechnikai Intézet tudományos osztályvezetőjeként. 1996. szeptember 1-én szolgálati nyugállományba került a HM Haditechnikai Intézetben. Ezután egy évig volt a BM Ipari Baleseti Nemzeti Központ főelőadója, majd a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi tanára egészen 70 éves koráig. 2011-től a ZMNE, majd az NKE professzor emeritusa.

Különböző pozíciókban már 1973 óta részt vett a felsőoktatásban. A hadmérnöki képzés Budapesti Műszaki Egyetemen való újraindításakor 1988-ban megszervezte a vegyészmérnöki karon az oktatást és kidolgozta a Haditechnikai Ismeretek című, alapvető szakmai tárgy tematikáját. 1992-ben címzetes egyetemi tanár lett a BME-n. 1993-ban UNIDO szakértő lett a környezetvédelem, nukleáris méréstechnika és műanyag feldolgozás szakterületeken “ Control methods in polimer processing “ című, az Elsevier kiadónál megjelent könyvét a mai napig használják a polimertechnológiai oktatásban Dél-Afrikában és Kínában is. 1994-ben vendégprofesszorként egy évet töltött a dél-afrikai Technikon Pretoria Műszaki Egyetemén. Ott tartózkodása alatt megszervezte a reológiai és feldolgozástechnikai oktatást, kialakított egy reológiai laboratóriumot, amelyet 1996-ban tudományos kutató központtá fejlesztett. Kidolgozta az Applied Rheology tantárgy tematikáját, megtartotta a tárgy előadásait, kidolgozta a diplomamunka készítés kritériumait, vizsgáztatási rendszert. Meghívás alapján PhD felkészítést irányított az University of Cape Town egyetemen és speciális kurzust vezetett a Penninsula Technikon Műszaki Egyetemen. A dél-afrikai tartózkodást követően minden évben meghívást kapott az “Applied Rheology tárgy oktatására 2006-ig bezárólag. 1995-től egyetemi magántanárként reológiát, makromolekulák fizikáját oktatott a BME Fizikai Kémia Tanszékén, és PhD felkészítést, valamint a BME és Technikon Pretoria között tudományos együttműködést irányított. 1998 óta a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi tanára volt. 2002-ben részt vett a Katonai Műszaki Doktori Iskola alapításában és 2003-2007 között  vezetőként irányította annak munkáját. 2004 és 2005 között a Vegyivédelmi Tanszék tanszékvezetője volt. Ezt követően a Vegyi- és Katasztrófavédelmi Intézet egyetemi tanáraként dolgozott. Egyetemünk jogelődjénél 1998 és 2003 között számos szakmai tantárgy tematikáját és tananyagait dolgozta ki. A Katasztrófavédelmi menedzser szak megindulásával kidolgozta annak szakalapozó tantárgyait. A Katasztrófavédelmi mérnöki MSc szak megindulásakor pedig, amelynek szakfelelőse volt, kialakította a Klimatológia, meteorológia tantárgy tematikáját. Évente 200-400 tanórát tartott a BSc, MSc és PhD képzésben.

Nemzetközi elismertségét mutatja, hogy a Vegyifegyver Leszerelési Egyezményt felügyelő OPCW Tudományos Tanácsának magyar képviselője volt 2005 óta, 2009-ben a Nukleáris Kísérletek Tilalmát felügyelő CTBTO felkért szakértőjeként vett részt a nukleáris biztonságról tartott nemzetközi értekezleten. A PhD témavezetése kapcsán 20 fokozatot szerzett hallgatója van.

2002-ben az egyik alapítója és az alapítás óta főszerkesztő helyettese volt az egyetem angol nyelvű folyóiratának, az AARMS-nak. 2006 óta az egyetem internetes folyóiratának, a Hadmérnök szerkesztőbizottságát vezette. 2004 óta az MTA Hadtudományi Bizottságának tagja, 2009 óta alelnöke volt. Tagja volt az American Society of Rheology-nak és a Gépipari Tudományos Egyesületnek. Vezetőségi tagja volt a Polymer Processing Society-nek, 1985-ben választott tagja lett a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya, Analitikai Kémiai, Kolloidkémiai és Műanyagfizikai Munkabizottságainak. Négyszer nyerte el a Gépipari Tudományos Egyesület Műszaki Irodalmi Díját. 1988-ban kiváló munkájáért állami szakmai kitüntetésben részesült, és amerikai szakmai díjat, „Life Achievment Award”-ot is kapott. 2000-től elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat négy év időtartamra. 2003-ban igen magas nemzetközi elismerést „Laurel Award” díjat kapott.

Elhunyt 2021. június 18-án.

Forrás:

https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2021/06/18/nekrolog-halasz-laszlo-nya-ezred...