Források

Az oldalon felhasznált források jegyzéke

Hajdú Ferenc - Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézettől a HM Technológiai Hivatalig (HM Technológiai Hivatal, 2005)

Hajdú Ferenc PhD értekezés:  A Haditechnikai Intézet történetének és működésének vizsgálata 1920-tól 1990-ig

Szabó Tibor: 40 éves a Magyar Néphadsereg Haditechnikai Intézete 1947-1987 (MN Tóth Ágoston Térképészeti Intézet, 1987)

Halász László - Pintér István: A Haditechnikai Intézet vegyivédelmi fejlesztő osztályai és fejlesztései az 1947-es megalakulástól a 2006-os megszüntetésig (Hadmérnök, X. Évfolyam 4. szám - 2015. december)

Dr. Hajdú Ferenc: Haditechnikai Intézet

Dr. Hajdú Ferenc: A haditechnikai kutatás-fejlesztés a minőségi hadfelszerelésekért (Előadás, XI. Honvédelmi minőségtalálkozó, 2012..06.12.)

HM Technológiai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

István Balajti and Ferenc Hajdú: Surprising Findings from the Hungarian Radar Developments in the Era of the Second World War  (U.R.S.I INTERNATIONAL UNION OF RADIO SCIENCE No. 358., September 2016, Page 82-108.)

Halász László:  Elveszett értékek (befejezetlen vegyivédelmi eszközfejlesztések a HM Haditechnikai Intézetnél)