Barkász Emil

Barkász Emil mérnök ezredes

fejlesztő mérnök

A régi HTI munkatársa volt, 1949-ben vették az újjáalakított HTI állományába