Állomány

A HTI és a TH munkatársai - a lista adatvédelmi szempontok alapján nem teljes.A rendfokozatként a HTI-ben viselt legmagasabb rendfokozat szerepel, amelyet forrásadat igazol, tehát nem feltétlenül egyezik meg a legmagasabb elért rendfokozattal.

fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
Bárány István
fejlesztő mérnök
osztályvezető
parancsnok-helyettes
megbízott parancsnok
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
Bartholomeidesz Sándor
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
osztályvezető
fegyverraktáros
parancsnok
fejlesztő mérnök
szakosztály-vezető
parancsnok
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
osztályvezető-helyettes
osztályvezető
főigazgató-helyettes
fejlesztő mérnök
osztályvezető
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
osztályvezető
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
Gerlei István
fejlesztő mérnök
parancsnok
főigazgató
programiroda-vezető
osztályvezető
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
osztályvezető
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
osztályvezető
parancsnok
Holop Miklós
fejlesztő mérnök
osztályvezető
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
laborvezető
szakosztályvezető
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
osztályvezető
fejlesztő mérnök
szakosztályvezető
parancsnok-helyettese
parancsnok
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
osztályvezető
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
osztályvezető
fejlesztő mérnök
parancsnok
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
osztályvezető
főigazgató
parancsnok
parancsnok
fejlesztő mérnök
parancsnok-helyettes
főigazgató-helyettes
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
megbízott parancsnok
technikus
fejlesztő mérnök
fejlesztő mérnök
parancsnok
fejlesztő mérnök
főmérnök
mérnök
szolgálat főnök
fejlesztő mérnök
osztályvezető
fejlesztő mérnök
Vida László
osztályvezető
fejlesztő mérnök
szakosztályvezető
fejlesztő mérnök
osztályvezető