Jáky József

Jáky József hmtk. ezredes

fejlesztő mérnök, laborvezető, szakosztályvezető

Janicsek József 1897. március 26-án született Eperjesen. Édesapja dr. Janicsek József fõgimnáziumi tanár volt. Fia, 1933-ban, nevét Jákyra magyarosította.

A fõgimnáziumi érettségi után 1915. november 13-án A M. Kir. HTI vezetõ fejlesztõi 100 mint önkéntes vonul be a cs. és kir. 34. gyalogezredhez. A tartalékos tiszti iskolát 1916-ban végezte el, majd az 1917-ben befejezett Ludovika akadémiai tanfolyam után augusztus elsejével nevezték ki hivatásos hadnaggyá továbbra is a cs. és kir. 34. gyalogezredhez.

A vesztes világháború után 1918-ban távíróiskolát végez, majd 1920-ban két másik tanfolyamot végzett el (alosztály tiszti és összekötõ tanfolyamok). Az 1924-es évfolyammal kezdte meg mûegyetemi képzését a gépészmérnök tagozaton, mely mellett a Ludovika Akadémián tanári beosztást is el kellett látnia. A Ludovika Akadémián nevezték ki fõhadnagynak. 1928-ban végezte el a Budapesti közigazgatási tanfolyamot (A tanfolyamok a rejtés idõszakának „találmányai”. A tényleges tartalmukat csak sejteni lehet. – szerk.), majd augusztus másodikai hatállyal nevezték ki a Honvédelmi Minisztérium 3/d osztály híradó szakelõadójának. Ez az osztály kezelte az akkor TEKI-nek nevezett HTI ügyeit.

A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézet 1930-as hivatalos megalakításával kinevezték a HTI elektronikai laborja vezetõjének, századosi rendfokozattal. Nyolc éven keresztül vezette ezt a labort, ahol számtalan a HTI által fejlesztett vezetékes és vezeték nélküli eszköz alapja készült. Laborvezetõi beosztása idején léptették elõ századosnak, és ez idõ alatt két alkalommal is csapatszolgálatra vezényelték a Központi Híradó Iskolához. 1930-ban hm.tk. tanfolyamra került, 1934- ben hmtk. törzstiszti vizsgát tett. A HTI IV. szakosztály-vezetõjének 1938. október elsejei hatállyal nevezték ki. 1940-ben alezredesi, 1942. szeptember 30-án hm.tk. ezredesi kinevezést kapott. 1943-ban a szakosztályvezetõi beosztás ellátása mellett kinevezik a Lokátor ügyek miniszteri biztosának. Dr. Bay Zoltán professzorral és mérnökcsapatával feladata volt a magyar lokátorfejlesztés és -gyártás beindítása.

A HTI Budapestrõl történõ kitelepítése után több társával együtt a Hadik laktanyában maradt. A visszamaradó részleg parancsnoki teendõk ellátásával Csermeczky Béla hm.tk. ezredest bízták meg. Az ostrom ideje alatt egy szovjet légitámadás során három lányával és feleségével együtt életét vesztette.

Hajdú Ferenc - Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézettől a HM Technológiai Hivatalig (HM Technológiai Hivatal, 2005)

Szervezeti egységek: