Bárány István

Bárány István mérnök ezredes

fejlesztő mérnök, osztályvezető, parancsnok-helyettes, megbízott parancsnok
Bárány István

1920. szeptember 27-én született Cinkotán. 1940-ben a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki, majd 1961-ben a villamosmérnöki karán szerzett diplomát.

1952. július 15-én századosként került hivatásos állományba, 1969. április 4-én léptették elő ezredessé.

25 éven át dolgozott a Haditechnikai Intézetben (HTI), ahol munkáját mint vegyész polgári alkalmazott kezdte. 1952-től 1976-ig – a HTI-ben – különböző szakosztályok főmérnökeként és osztályvezetőjeként, a Vegyivédelmi Osztály vezetője 1956-1965 közöztt.  1964-től az intézet főmérnöke, 1967-től parancsnokhelyettes, 1974-től 1976-ig megbízott intézetparancsnokként végezte felelősségteljes, alkotó munkáját.

Töretlen szakmai, katonai fejlődése képesítette az egyre magasabb és felelősségteljesebb beosztások maradéktalan ellátására. A haditechnikai tudományokban és a gyakorlati műszaki fejlesztői munkában széles körű tapasztalatokra tett szert. A haditechnikának alig van és volt olyan ága, amelyet ne ismert volna részletekbe menően. A vegyi harc és radiológia, valamint a pirotechnika vonatkozásában pedig mindmáig országosan elismert szakértővé és fejlesztő hadmérnökké nőtte ki magát. Mint az elektronikai és vegyi osztályok főmérnöke, beosztásának megfelelően nemcsak elsajátította, de alkotó módon alkalmazta is a katonai elektronika számos új vívmányát. Munkáját mindenkor az elmélyülés, a széles látókör és a konstruktív megoldásra való törekvés jellemezte. Szorgalma és nagy áttekintőképessége tette alkalmassá arra, hogy mint parancsnokhelyettes irányítsa a nemzetközi haditechnikai együttműködés honvédségi érdekű feladatainak részletes kidolgozását és koordinálását, majd mint megbízott parancsnok irányítsa az intézet általános fejlesztői tevékenységét, melynek eredményei a honvédség fegyvernemeinek, illetve szakcsapatainak új eszközökkel való ellátásában öltöttek testet, és nemzetközi viszonylatban is elismerést vívtak ki.

Emberi magatartása, általánosan elismert nagy tudása, emellett szerénysége, vezetési stílusa, szakmaszeretete, a haditechnikai tudományok tisztelete és az új iránti fogékonysága példaként állítható a fiatal hadmérnökök, valamint az egész új katonanemzedék elé.

Bárány István mk. ezredes 25 éves szolgálat után, 1976. április 1-jén vonult nyugállományba, hét kitüntetéssel és számos magas szintű elismeréssel. 2001. április 30-án, 81 éves korában hunyt el. Kívánságára családi körben helyezték örök nyugalomra.

Forrás: http://uni-nke.hu/downloads/kutatas/promilitum/pma_imp.pdf