Vida Károly

Vida Károly t. alhadnagy

fejlesztő mérnök

1948-ban került a HTI állományába