Farkas László

Farkas László mérnök őrnagy

fejlesztő mérnök

Született: Budapest, 1954. január 12. 

Életút

 • 1972-1977: Jelesen érettségizett, hivatásos katonai pályára jelentkezett. Szovjetunióban tanult hadmérnöki szakon, ott kitüntetéses oklevéllel, felsőfokú nyelvvizsgával végzett. Diplomáját honosították. Mérnök főhadnagyként avatták tisztté.
 • 1977-1985: MN 7260 kiképző központban szolgált, kiképzői és irányítói-vezetői beosztásokban. Harckocsik és gyalogsági harcjárművek fegyverzeti, elektromos, optikai, irányítás-technikai és kommunikációs rendszereinek üzemeltetése, javítása feladatkörben. Külső előadóként a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán is tanított.
 • 1985-1991: MN Haditechnikai Intézetnél szolgált, tudományos előadói (fejlesztő mérnöki) beosztásban. Harckocsik javítása és korszerűsítése, diagnosztika és szimuláció témakörben. Részt vett az Egyesített Fegyveres Erők (VSZ) tudományos-technikai munkájában. Értekezésében kidolgozott új eljárását és eszköz-készletét rendszeresítették.
 • 1991-1994: MH Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség állományában tevékenykedett, humán- és műszaki biztonsági szakterületen, felügyelői, vezetői és szervezői beosztásokban. Irányította a MH-HM baleseti informatikai rendszer korszerűsítését. Részt vett szakirányú ágazati koncepciók kidolgozásában, a szervezeti rend és képzés átalakításában.
 • 1994-2000: Honvédelmi Minisztériumhoz vezényelve teljesített szolgálatot humán-, és műszaki-biztonsági, jogalkotási és szervezet-korszerűsítés szakterületen. 2000-ben katonai mérnök-alezredesként nyugállományba helyezték. Ezt követően katonai életútját lezárta, kapcsolata a honvédséggel megszűnt, katonai témákkal többet nem foglalkozott.
 • 2000-2014: Társadalmi szervezeteknél tevékenykedett. Kezdetben állat- és környezetvédelem, hitélet és természet-gyógyászat terén. Majd szociális segítés, honismeret és hagyományőrzés körében. Vezetőként, önkéntesként segítve a szervezet-építést, forrás-szerzést, előadások és nyári táborok lebonyolítását, közösségi oldalak és klubok működtetését.
 • 2014-től visszavonult. Azóta, már csak helyi kisközösségek segítőjeként vagy személyi tanácsadóként ténykedik. Idejét főleg magyarság-történeti és néprajzi kutatásokkal, adatgyűjtéssel és kísérleti régészkedéssel, tanulmány- és versírásokkal tölti. Műveit a Magyar Elektronikus Könyvárban teszi közzé, bárki számára szabadon elérhetően

Tanulmányok

 • 1968-1972: Budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium (fizika-kémia szak, orosz-latin nyelv, érettségi).
 • 1972-1977: Moszkvai Páncélos Katonai Akadémia [ВАБТВ] (páncélos hadmérnöki szak). Okleveles hadmérnökidiplomamunka: Mодернизация системы наведения вооружения машины типа БМП-1 (BMP-1 típusú harcjármű fegyverzet irányító rendszerének korszerűsítése). ВАБТВ, Москва 1977.
 • 1981-1983: Budapesti Műszaki Egyetem, Pedagógiai Intézet (mérnöktanár szak). Okleveles mérnöktanári szakdolgozat: A tiszthelyettes hallgatók pályaválasztási attitűdje és pályastabilitása. BME Pedagógiai Intézet 1983.
 • 1987-1991: Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (hadtudományi tudományos továbbképzés, kandidatúra). Kandidátusi értekezés: Harckocsi-fegyverzet stabilizáló és irányító rendszerek diagnosztikai vizsgálata. TMB Hadtudományi Szakbizottság. Budapest, 1991. (KV 1031). 
 • 1993-1995: Budapesti Műszaki Egyetem - OMKTI (munkavédelmi szakmérnöki szak). Okleveles munkavédelmi szakmérnöki szakdolgozat: Honvédségi balesetek statisztikai vizsgálata és a periodikusságokon alapuló prognosztikai lehetőségek feltárása. BME-OMKTI. Budapest. 1995.
 • 1997-1998: Budapesti Közgazdasági Egyetem (felsővezetői-közszolgálati képzési szak). Okleveles közszolgálati menedzseri szakdolgozat: A honvédelmi ágazat környezetbiztonsági irányítási és felügyeleti rendszerének korszerűsítése. BKE Vezetőképző Intézet. Budapest, 1998.

Jelentősebb műszaki eredményei

 1. Kiképzési segédletek, működő makettek és audiovizuális oktató-programok tervezése és készítése. Szaktantermek és javító-műhelyek létrehozása. Elsősorban a harckocsi és harcjármű elektromos, fegyverzetjavító, irányzó- és éjjellátó berendezés-, valamint a stabilizátor-műszerész szakjavítók képzéséhez. (Hasznosító: MN 7260)
 2. „Stabilizátor szerkezettan” tankönyv a páncélos technikus tiszti és különleges technikus tiszthelyettes hallgatói, valamint a stabilizátor-műszerész szakjavító és tartalékos állomány felkészítéséhez. (Hasznosító: ZMKMF, MN 7260)
 3. Ellenőrző műszer és segéd-berendezés újítások egyes harcjárművek (T-54, T-55A, PT-76B, PSZH, T-72M, ISz-3) fegyverzet-vezérlő és irányító rendszereinek részegység-vizsgálatához és beszabályozásához. (Hasznosító: MN 7260)
 4. Egyes haditechnikai, műszaki, igénybevételi és javítási leírások fordítása, lektorálása, műveletek ellenőrzése. Az átvett technológiák honosítása, illesztése a műhely-gépkocsik felszereltségéhez. (Hasznosító: MN PCGTSZF)
 5. Diagnosztikai készülék-készlet tervezése az 1EC10M típusú fegyverzet irányzórendszer vizsgálatához és hiba-felvételezéséhez. (Gyártó: MN GG, Hasznosító: MN PCGTSZF)
 6. Diagnosztikai készülék tervezése a TPD-2-49 típusú optikai- és a TPD-K típusú lézer távmérő-irányzótávcső vizsgálatához és beszabályozásához. (Gyártó: MN GG. Hasznosító: MN PCGTSZF)
 7. Diagnosztikai készülék tervezése a 2E28M típusú fegyverzet-stabilizáló és irányító rendszer vizsgálatához, hiba-behatárolásához és beszabályozásához. (Gyártó: MN GG. Hasznosító: MN PCGTSZF)
 8. Témafelelősként közreműködés katonai (stabilizátor hidraulika és elektromos nagyjavító, harckocsi különleges szerelő, karbantartó és javító, akkumulátor-töltő) műhely-gépkocsik, valamint egyes diagnosztikai berendezéseik fejlesztésében, üzemi és csapatpróbáján. (Hasznosító: MN HTI, MN GG, MN PCGTSZF, MN FVTF).
 9. Társ-témafelelősként közreműködés a T-55AM harckocsi modernizálásában, üzemi és haditechnikai ellenőrző vizsgálatában, valamint karbantartó és javító eszközeinek kialakításában. (Hasznosító: MN HTI, MN GG, MN FVTF).
 10. Társ-témafelelősként (EFE TT-ben) matematikai modellezés, módszertani algoritmus és mérési eljárás kidolgozása egyes katonai gépjárművek megbontás nélküli diagnosztikai vizsgálatára. (Hasznosító: MN HTI, EFE haderők)
 11. Harcjárművek mozgásának és működésének matematikai és számítógépes modellezése. Közreműködés harckocsi és harcjármű személyzetét kiképző szimulátor fejlesztésében. (Hasznosító: MN HTI, AUTÓKUT)
 12. A T-72M harckocsi fegyverzet-stabilizáló és irányzó rendszer diagnosztikai és optimum-szabályozási algoritmusának kifejlesztése, a műveletekhez szükséges diagnosztikai eszközök megtervezése. (Hasznosító: MN FVTF)
 13. Díjazott MN FVTF haditechnikai pályázatok (1987-88-ban). Önállóan: fegyverzet-stabilizátor pontosságának növelése; változó struktúrájú stabilizátor-rendszer kialakítása; radioaktív izotópos áramforrás; miniatűr páncélelhárító töltet. Társ-pályázóként: irányított energiájú vízi mentesítő töltet, aeroszol robbanóanyag-keverék. (Hasznosító: MN HTI)
 14. Társ-feltalálóként: Automatikus nyomatékváltó vezérlőrendszer haszongépjárművek korszerűsítéséhez. Szabadalmi lajstromszám: 216 706. Védettsége 2006-ban megszűnt. (Hasznosító: MH GG)
 15. A honvédségi munkabaleseti jelentő, nyilvántartó-kiértékelő algoritmusának kidolgozása. Közreműködés a szoftver kifejlesztésében, és az informatikai rendszer vizsgálataiban. (Hasznosító: MH ATFCSF, MH szervezetei)
 16. Szervezet-átalakítási koncepció kidolgozása a honvédelmi ágazat műszaki-, humán- és környezet-biztonsági igazgatási és hatósági-felügyeleti rendszerének korszerűsítésére. (Hasznosító: HM, HVK, MH BTH)
 17. A 2E28MC modernizált-digitalizált fegyverzet-stabilizátor rendszer üzemi és haditechnikai ellenőrző vizsgálati technológiájának kidolgozása, részvétel a vizsgálatok végrehajtásában. (Hasznosító: HM Currus Rt)

Katonai műszaki tudományos munkái

 1. Mozgó harcjárművek fegyverzetének stabilizálása. Honvédelem, 1983/5. Budapest.
 2. Stabilizátor szerkezettan I. rész. Tankönyv. MH ZMKMF 1985. Téma: elvi, fizikai és szabályozástani működés. Link: https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=authk.glue&style=authk&nh=20&calling_page=hitlist.glu&key=101079

További információk:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Remete_Farkas_L%C3%A1szl%C3%B3