Sarudi Ákos

Sarudi Ákos százados

fejlesztő mérnök

A régi HTI mukatársa volt, 1949-ben vették fel az újjáalakított HTI állományába