Bézler Károly

Bézler Károly alezredes

fejlesztő mérnök

Bézler Károly 1897. augusztus 18-án született Péterváradon. Katonai pályafutását 1915. augusztus 18- án kezdte meg, amikor önkéntesként bevonult. Rövidesen a hadiakadémiára iskolázták be, ahol 1917-es végzése után kinevezték hadnaggyá. 1920-ban Vas megyében testnevelési elõadó volt, majd beosztást kapott a szombathelyi tüzér ezrednél. 1922-ben vezényelték a Mûszaki Egyetemre, ahol 1925-ben szerzett gépészmérnöki diplomát.

Végzése után az 1. tüzérosztály állományába vezényelték próbaszolgálatra már századosi rendfokozattal, de mint létszámfeletti már a TEKI állományába tartozott. 1926 és 1928 között a Ludovika Akadémián tanít mechanikát és tüzér lövéstant. Egy 1926-os keltezésû csehszlovák behívóparancs alapján derült ki (ennek oka ismeretlen, mert nem maradt fenn adat, hogy családja a Monarchiában a késõbbi csehszlovák területre költözött volna), hogy nincs magyar állampolgársága, melyet csak 1928-ra pótoltak. Ezután került a HM 3/d osztályára, ahol az ágyúügyeket kezelte.

1930-ban a Haditechnikai Intézet hivatalos megalakításával vették állományba és léptették elõ õrnaggyá. Az átépítések miatt már itt foglalkozni kezdett lövegszerkesztéssel. 1932-ben Hajmáskéren végzett el egy tüzérlövõ tanfolyamot. Az ágyúgyártás tömeges beindításával 1933-ban került át a Központi Átvételi Bizottság állományába, ahol a diósgyõri átvételeket vezette. Ebben az idõben a DIMÁVAG-nál õ vezette a szerkesztési irodát is.

1935-ben végezte el a harcászati és hadmûveleti tanfolyamot „igen jó” eredménnyel. 1937-ben léptették elõ alezredessé, majd kinevezték a Diósgyõri Lövegüzem igazgatójának. Emellett 1940-tõl az I. hadtest hm.tk. személyi tartalékánál tartották nyilván. 1942-ben nevezték ki ezredesnek, majd 1944. november 1-jén kapott vezérõrnagyi rendfokozatot. 1944 októberében kiüríti a DIMÁVAG-ot, majd 1945 elején kinevezték a MÁVAG katonai parancsnokának. Valószínûleg 1946-ban emigrált. 1968. augusztus 16-án halt meg Santa Anában.

Hajdú Ferenc - Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézettől a HM Technológiai Hivatalig (HM Technológiai Hivatal, 2005)

Szervezeti egységek: