HTI 1920 - 1945

A Magyar Királyi Haditechnikai Intézet megalakulására az elsõ írásos anyagok 1920 elejérõl lelhetõk fel. A Nemzeti Hadsereg létrejötte után az Intézet rövid idõn belüli megalakulása, kidolgozott feladatköre és az állomány összetétele azt igazolja, hogy a hadsereg vezetése igyekezett létrehozni mindazon intézeteket és szervezeteket, melyekkel a Monarchia idején nem rendelkezett. Ennek szervezése már 1919 végén megkezdõdött, és az Intézet feladatkörét és szervezetét a cs. és kir. Katonai Mûszaki Bizottsága tapasztalatai alapján hozták létre.

A Haditechnikai Intézet a M. Kir. Honvédelmi Minisztérium szerveként jött létre, azzal a rendeltetéssel, hogy a hadseregnek fegyverrel, hadiszerszámmal és egyéb felszereléssel való ellátásában a technika haladásában érvényt szerezzen, a gazdaságosság figyelembevételével. Ennek érdekében figyelemmel kellett kísérniük a technikai tudományok fejlõdését általában, különösen a tudományok haditechnikában való alkalmazhatóságát. Új javaslatokat kellett megvalósítani, vagy más javaslatokat elõkészíteni, terveket, anyagvizsgálatokat, kísérleteket és próbákat elvégeztetni. A létrehozott szervezetet osztályokra, osztályokon belül szakmákra tagolták.

A szervezeti egység állományába tartoztak: 
Molnár Pál
Rumpelles Kornél
Cziegler Gusztáv
hihalmi Harmos Zoltán
Bartholomeidesz Sándor
Czaykowski Emánuel