Fegyvertechnikai osztály (1920 - ??)

A fegyvertechnikai osztály az alábbi szakmákból állt:

  1. Löveg- és lõszakma általánosságban (itt foglakoztak a katonai mûnyelvvel is), 
  2. Géppuskák, kézifegyverek és különleges gyalogsági harci eszközök, gyalogsági lõszakma, 
  3. Belsõ ballisztika és lõszerszakma, 
  4. Robbanóanyagok, 
  5. Külsõ ballisztikai lõtáblák és lõsegédletek, 
  6. Tüzérségi lõszerszakma, 
  7. Fölszerelés és szerelék, 
  8. Szolgálati könyvek, utasítások és felszerelési táblázatok,
  9. Lõkísérleti lõtéri szakma, 10.Repülõelhárítás.