Gépészeti és Anyagvizsgáló Osztály (1920 - ??)

A gépészeti és anyagvizsgáló osztály szakmái:

  1. Fegyverszerkesztés
  2. Optikai, fizikai, meteorológiai és tüzérmérõszakma, fényképészeti mûterem és nyomda 
  3. Kohászat-, metallurgia-, mechanikai és kémiai technológia, valamint a robbanóanyagok kémiája 
  4. Textil- és bõrszakma, valamint az élelmezésügyek, 
  5. Erõgépek és elektronika, 
  6. Automobil, õrvonat, õrautomobil és egyéb hasonló hadijármûvek, 
  7. Vonatügy 
  8. Repülõgépek.