Molnár Pál

Molnár Pál altábornagy

Molnár Pál 1892. december 10-én született Vácott. Tisztviselõi családból származott. Édesapja a Magyar Állam Vasutaknál dolgozott, mint felügyelõ.

A cs. és kir. Mûszaki Katonai Akadémia elvégzése után 1913. augusztus 18-án került a közös hadsereg állományába, hadnagyi rendfokozattal az 5. utász zászlóaljnál Pozsonyban. Az elsõ világháború alatt elõször az 5/5. és az 5/4. utászszázadoknál szolgált szakaszparancsnoki beosztásban. Alegységeivel bejárta a szerb, az olasz és az albán arcvonalakat. 1917 végétõl egy évig kiképzõtiszt volt Pozsonyban. Akiképzõi év után 1918 augusztusában nevezték ki az 1/51. árkászszázad élére az olasz fronton.

A háború után ismét Pozsonyban szolgált. 1919 márciusában beállt a Vörös Hadseregbe, mint árkász szakaszparancsnok. Augusztus és december között román hadifogságban volt.

Szabadulása után jelentkezik szolgálatra a nemzeti hadseregbe, és az 1. hidász zászlóaljhoz került beosztott tisztnek. 1921 szeptemberétõl már mint századost vezényelték a József Nádor Mûszaki Egyetemre, melynek elvégzése után a Honvédelmi Minisztériumba kerül kiképzési elõadónak. 1929-ben 5 hónap csapatszolgálatra vezényelték a törzstiszti tanfolyamra való bekerülése elõtt. 1930 és 1932 között az 1. utász zászlóaljnál szolgált õrnagyi rendfokozatban, mint különleges törzstiszt. 1932 októberében került a Magyar Királyi Haditechnikai Intézethez, mint a 2. szakosztályának vezetõje. Itt léptették elõ elõbb alezredesnek, majd ezredesnek.

1939 októberében kinevezték a mûszaki csapatok szemlélõjének, a Honvéd Erõdítési Parancsnokságon. 1941 augusztusától 1942. január 31-éig betegszabadságon volt, mely február elsejével nyugállományba vonulásával ért véget. Ennek okait csak találgatni lehet. Lehet, hogy a háborúval nem értett egyet, de lehet, hogy az 1942. július 7-én Szepesi Margit Olgával kötendõ házasságát az akkori vkf. nem engedélyezte. A háború alatti tartózkodási helyérõl és tevékenységérõl nincsenek ismereteink.

1945. április 27-én újra jelentkezett szolgálatra, és a Honvédelmi Minisztérium ipari csoportjánál kapott feladatokat ezredesi rendfokozatban, de rövidesen, az igazoló bizottsági eljárás után, vezérõrnaggyá léptették elõ. Október 15-ei hatállyal kinevezték az 1. mûszaki hadosztály parancsnokának. 1947. október 20-án kapta meg új beosztását, mint a Katonai Mûszaki Intézet parancsnoka. 1948. június 9-én kapta vissza az intézet a régi nevét. Molnár Pál szervezte meg az új Haditechnikai Intézetet. Összeszedte a fellelhetõ eszközöket, iratokat és szakembereket. Munkája elismeréseképpen 1949. május 1-jén altábornaggyá léptették elõ.

Az új rend emberei már nem akartak vele dolgozni. 1950. január 19-én érdemei elismerése nélkül nyugállományba helyezték. További sorsáról nincsenek adataink.

Szervezeti egységek: