Sárdy Tibor

Sárdy Tibor mérnök ezredes

parancsnok

Sárdy Tibor 1922-ben született. Középiskolai tanulmányait 1937-ben fejezte be, majd a Weiss Manfred gyárban helyezkedett el, és itt tanulta ki az idomszerész mesterséget. A háborús évek alatt is itt dolgozott.

A háború után a Gazdasági és Mûszaki Akadémiát végezte el, ahol 1951-ben szerzett üzemmérnöki Még ez év nyarán kinevezték a Budapesti Szerszámgépgyár igazgatójának.

1952-ben hívták be a Honvédelmi Minisztériumba, ahol kinevezték a Haditechnikai Intézet parancsnokának, és alezredessé léptették elõ. A Molnár Pál által beindított szervezet mûködését stabilizálta. Hivatali állásának ellátása mellett elvégezte a Mûszaki Egyetemet, és kitüntetéses gépészmérnöki oklevelet szerzett.

1955-ben kinevezték a Vezérkar Haditechnikai Csoportfõnökének, és ezredessé léptették elõ, egyidejűleg maradt a Haditechnikai Intézet parancsnoka. 1956-ban megalapította a Haditechnikai Szemle folyóiratot, amely a HTI-ben készült és 1958-ban szűnt meg. 

1963-ban jött létre a Vezérkar alárendeltségében a Haditechnikai Fejlesztési Csoportfõnökség, melynek fõnöke lett.

1967-ben újraindítja a haditechnikai Szemlét, amely 1982-től Haditechnika címen jelenik meg.

1968-ban nevezték ki vezérõrnagynak. 30 éven keresztül 1982-es nyugállományba vonulásáig irányította a haditechnikai kutatásfejlesztést. A BME-n oktatói tevékenységet is folytatott, mint címzetes egyetemi docens. Tanácsadója volt a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárának, majd az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság elnökének. 1984-ben részt vett az ENSZ által is támogatott Tábornokok a Békéért és Leszerelésért nemzetközi mozgalomban.

2009. augusztus 3-án hunyt el.

Szervezeti egységek: