Amaczi Viktor

Amaczi Viktor mérnök alezredes

2019. január 11-én, életének 80. évében, hosszan tartó, súlyos betegség következtében elhunyt Amaczi Víktor nyá. alezredes.
1939. február 11 -én Karádon született, iskolái elvégzését követően, édesapja példáját követve a katonai pályát választotta. Budapesten, a mátyásföldi II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskolában érettségizett, majd az Egyesített Tiszti lskola elvégzését követően 1960-ban avatták hadnaggyá. 1963-ban főhadnagy, 1967-ben százados, 1973-ban őrnagy, végül 1980-ban alezredesi rendfokozatba léptették elő.
 
Katonai beosztást hiradó tisztként először Kaposváron kapott. 1962-ben Vácra helyezték, 1965-70 között a Budapesti Műszaki Egyetemen mérnöki tanulmányait végezte. Elöljárói a szolgálat érdekében küldték a BME Villamosmérnöki Karára, ahol híradástechnikai szakon
1971-ben szerzett diplomát. Ezzel párhuzamosan végezte a mérnök-tanári szakot is, amelyet egy évvel később, 1972-ben végzett el sikeresen. Ezt követően mérnök-közgazdász végzettséget szerzett, külkereskedelmi tanulmányokat folytatott. Az iparjogvédelmet is felsőfokú oktatás keretében sajátította el.
 
Miután megszerezte a diplomát, a Haditechnikai lntézetbe került, ahol 1994-ig, nyugdíjazásáig dolgozott. 1984-től 1994-ig a Hadítechnika folyóirat főszerkesztője volt.
Pályafutása alatt többszáz cikket írt különböző lapokba, a Haditechnikában 108 cikket publikált. Olyan hiánypótló szakkönyvek szerzője volt, mint a Bombay Lászlóval és Héjja lstvánnal közösen jegyzett "A világ hadseregei" című kötet, vagy az Ács Tiborral szerkesztett nagyszabású kézikönyv, a Hadtudományi lexikon.
 
1983-ban Kiváló Feltaláló kitüntetést kapott. Ezen kívül még tizenegy kitüntetéssel ismerték el munkásságát. Tagja volt a Tudományos Újságírók Klubjának és nyugdíjba vonulását követően a Haditechnika szerkesztőbizottságának, ahol aktív közéleti tevékenységet folytatott. Személyében a magyar katonai-műszaki szaknyelv egyik meg határozó gondozóját és egy nagyszerű bajtársat veszítettünk.
 
Emlékét kegyelettel megőrizzük.