Nukleáris Müszer Szakosztály

A Híradó és Elektromos osztályon belül volt a Nukleáris Műszer Szakosztály

Vezetői:

  • Leipniker Artúr mk. alezredes, a 70-es évek közepéig; (1983-86-ig ezredesként Intézet parancsnok) 
  • Sáfrán Lajos mk. alezredes 1986-ig;

1982-ben a VII. osztály három részre osztásakor a VII/3. Osztály keretében működött tovább.

A szervezeti egység állományába tartoztak: 
Pintér István
Sáfrán Lajos
Horváth László
Dudok Pál