Haditechnikai Intézet 1920 - 2007

A Haditechnikai Intézet, majd utódja a Technológiai Hivatal 1920-tól 2007-ig végezte önálló szervezetként a katonai kutatás-fejlesztési feladatokat a hadsereg számára.

Az I. világháborút követően a békeszerződés tiltásai miatt katonai célú intézményeket polgári szervezetek mellé helyezték álcázásképpen, a Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézetnek pedig a létezését is titkolták. 1928-tól vált lehetővé a nyílt katonai intézményként való működése, egészen a II. világháború végéig számos jelentős fejlesztési eredményt értek el az intézet hadmérnökei.

A második világháború végén a HTI gyakorlatilag megsemmisült, az ott tárolt dokumentáció jelentős részét külföldre menekítették, ahol nyomuk veszett, más dokumentumok, illetve az Intézet eszközállománya az ostrom során, illetve azt követően megsemmisült.

A magyar katonai kutatás fejlesztés 1947-ben indult újra a Katonai Műszaki Intézet megalakulásával, melyet 1948-tól neveztek ismét Haditechnikai Intézetnek, azonban a rendszerváltásig nem lehetett ezt a korábbi HTI örökösének tekinteni.

A HTI a Magyar Néphadsereg, majd a rendszerváltáskor a Magyar Honvédség önálló szervezeteként működött. 1996. január 1-én a Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe került, amely mind költségvetési, mind a hazai piacon megjelenő nagy nyugati cégekkel való szakmai kapcsolatépítés szempontjából kedvezőbb helyzetet jelentett.   

A NATO csatlakozást követően a közigazgatási államtitkár javaslata (utasítása) alapján az Intézet nevét meg kellett változatni, új névnek az akkori főigazgató a NATO terminológiához igazodó Technológiai Hivatal elnevezést javasolta, ami elfogadásra került. Ettől kezdve a 2007-ig HM Technológia Hivatal néven, kibővült feladatkörrel működött.

2007-ben megszűnt a magyar katonai kutatás-fejlesztés önálló intézménye. 

A HM TH utolsó állománygyűlése

Az önálló  HM Technológiai Hivatal (Haditechnikai Intézet) utolsó állománygyűlése

Ennek a majdnem 100 éves múltra visszatekintő Intézetnek igyekszünk emléket állítani, egy helyre összegyűjtve az Intézethez kapcsolódó információkat. Folyamatosan igyekszünk a kapcsolódó információkkal, adatokkal bővíteni információs oldalunkat. 

2007-ben az akkor megalakult HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség alárendeltségébe került Technológiai Igazgatóság megnevezéssel, innentől kezdve folyamatosan csökkent a tevékenységi köre és állománya. A HTI épületében már  újabb és újabb önálló szervezeti egységek kerültek elhelyezésre, kihasználva a megüresedett helyíségeket

2008-ban a Haditechnikai Intézet korábbi munkatársai, fejlesztő mérnökeinek egy csoportja arra vállalkozott, hogy megőrizze a HTI nevét és ezért megalapították a HTI Haditechnikai Intézet Kft-t. A név fenntartása, a szakmai tapasztalatok megőrzése mellett a HTI egykori munkatársainak kapcsolattartását igyekeztek megszervezni, rendszeres találkozókat szerveztek, amelyek korábban a HTI szervezésében rendszeresek voltak, de ekkorra a létszám csökkenés és a gyors és nagyarányú személyi változások miatt megszűntek.   

A Haditechnikai folyóirat kiadása a Zrínyi Kiadóhoz került.

2011-ben megalakult Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, amelynek alárendeltségébe került ismét Haditechnikai Intézet néven a korábbi FLÜ Technológiai Igazgatóság. 

2014-ben megalakult HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH), melynek  Kutatás-fejlesztési, Minőségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatoságának négy osztályába rendelve működtek tovább az egykori HTI-ből megmaradt, a katonai kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó szervezeti egységek a Lehet úti objektumban.

Ezzel egyidejűleg 2014. márciusában kiürítésre került a HTI Virányos úti objektuma, jelenleg sikertelen értékesítés után és konkrét hasznosítási tervek nélkül üresen áll.  

 

Az oldalon szereplő információk jelentős részének forrása: Hajdú Ferenc - Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézettől a HM Technológiai Hivatalig (HM Technológiai Hivatal, 2005)