82 mm-es DE 82 automata aknavető

A 2B9 típusú automata aknavetőt a Diósgyőri Gépgyár szovjet licenc alapján kizárólag szovjet exportra, 1978 óta viszonylag nagy sorozatban, folyamatosan gyártotta. A 80-as évek közepén felmerült a 2B9M léghűtéses változat gyártása és harmadik ország számára történő értékesítése. A szovjet fél hozzájárult a termék más országokba való exportjához azzal a feltétellel, hogy a számára gyártott aknavetőkhöz biztosított bizonyos alapanyagokat, részegységeket ezekhez nem biztosítja. A termék kiajánlását követően, a „harmadik piac" országaiból a termék iránt konkrét érdeklődés mutatkozott.

A Diósgyőri Gépgyár - figyelembe véve a termék iránt érdeklődő országok igényeit - speciális (trópusi) éghajlati körülményeit, és a szovjetek említett feltételeit, valamint az eddig szerzett gyártási és üzemeltetési tapasztalatokat, tervbe vette a 2B9M típusú aknavetőből a fentieknek megfelelő automata aknavető kialakítását. Célul került kitűzésre a termék gyárthatóságának javítá¬sa, a gyártás önköltségének csökkentése. Alapvető feltétel volt, hogy a kialakított új aknavető harcászati-műszaki paraméterei nem lehetnek rosszabbak a 2B9M típuséinál. A 2B9M aknavetőhöz viszonyítva - bár a tervezett változtatások kis mértékűek - bizonyos eltérések (főleg kivitel) lesznek, ezért célszerű volt a típusjel megváltoztatása. Ekkor lett a gyártmány neve: 82 mm-es DE-82-es típusú automata aknavető. A feladat megoldása ipari témaként bekerült a HTI 1985-ös fejlesztési tervébe. A DIGÉP a HTI-vel fejlesztési szerződést kötött.

A fejlesztés során kitűzött főbb feladatok:

 1. Éghajlati viszonyoknak megfelelő festés (homokszín), tömítés, zsírzás megoldása
 2. Az aknavető automata szerkezetének konstrukciós felülvizsgálata, pontosítása (tűrések, illesztések az addigi gyártási tapasztalatok figyelembevételével). 
 3. Hidraulikus ütköző helyett hidromasszázs ütköző beépítése. 
 4. Magasságirányzó szerkezet konstrukciós pontosítása, az elsűtökerék mechanizmus megváltoztatása a gyárthatóság és kezelhetőség megkönnyítése szempontjából. 
 5. Csavarorsós oldalirányzó szerkezet kialakítása. 
 6. Felső lövegtalpnál tűgörgős csapágyazás helyett sikló csapágyazás alkalmazása. 
 7. Színesfémek kiváltása néhány alkatrésznél. 
 8. Futómű konstrukció átalakítása (torziós kivitel). 
 9. A szovjet import anyagok kiváltása (alapanyagok, részegységek). 

Terv szerint a fenti módosításokkal a gyártó vállalat elkészített egy kísérleti mintát, amellyel 250 lövéses lövésszaki és egyéb vizsgálatokat végeztek. A kísérleti minta eredményeinek elemzése után a kijelölt műszaki bizottság (HTI, KÜM, gyártó vállalat) a bevezetett módosításokból az alábbi kettőt rögtön elvetette:

 • csavarorsós oldalirányzó szerkezet; 
 • torziós kivitelű futómű. 

E két módosítás eredményei nem elégítettek ki az előirt követelményeket. A kísérleti mintával elvégzett vizsgálatok eredményei alapján a tervezett módosításokkal (a fenti két kivételével) legyártásra került egy darab újabb minta.

A legyártott mintával az alábbi vizsgálatokat hajtották végre:

 • külső szemrevételezés, felszerelés teljességének ellenőrzése;
 • az aknavető harcászati-műszaki jellemzőinek ellenőrzése a vizsgálat kezdeten és végén; 
 • szilárdsági, megbízhatósági, ballisztikai vizsgálatok 1032 + 72 db lövéssel; 
 • a hidromasszázs és a hidraulikus ütköző összehasonlító vizsgálatai; 
 • vontatási vizsgálat: 600 km; 
 • a gyártási és átvételi utasítás által előirt egyéb vizsgálatok. A műszaki bizottság javaslata alapján a tervezett 1500 km-es vontatási és 400 km-es szállítási próbát csökkentett terjedelemben hajtották végre, mivel a futómű konstruk-ciója az eredeti maradt. 

Az értékelés eredményeinek elemzése után, a műszaki bizottság az alábbi következtetéseket vonta le:

 1. A szilárdsági, megbízhatósági és ballisztikai vizsgálatok eredményei az előirt követelményeket kielégítik. 
 2. Gyárthatóság szempontjából az automata szerkezet kedvezőbb, mint a 2B9M esetén. A beépített hidromasszázs ütköző gyártása, beépítése egyszerűbb, működése megbízhatóbb, mint a hidraulikus ütközőé. 
 3. A módosított sikló csapágyazás működő felületein berágódási nyomok észlelhetők, a szerkezet mozgatásakor a kézikerékre ható erő az előírtnál nagyobb, ezért az eddig bevált tűgörgős csapágyazást kell alkalmazni. 
 4. A színesfémek helyett alkalmazott acél, illetve öntöttvas alkatrészeken, illetve az ellendarabokon rendellenes kopási, berágódási nyomok nem voltak. 
 5. A módosított elsütő mechanizmus gyárthatóság és kezelhetőség szempontjából jobb, mint az eddigi kivitel. 
 6. A magasságirányzó szerkezet valamennyi szerkezeti egysége megbízhatóan működött, rendellenes kopás, akadály a vizsgálatok során nem volt. 

A 82 mm-es 2K21 rendszer alkalmazástechnikai vizsgálata 1996-97-ben került végrehajtásra. A rendszert alkotó elemek az automata aknavető, a javító és TASZT készlet, a lőszer és az UAZ-469, vagy a GAZ-66 gépjármű. A vizsgálati bizottság - a feltárt hiányosságok kiküszöbölése és a javasolt változtatások, kiegészítések elvégzése után - a 82 mm-es DE-82 típusú automata aknavetőt megfelelőnek találta a 2K21 rendszerként alkalmazásba vételre. Az eszköz azonban a rendszeresítésig már nem jutott el.

A DIGÉP 2002-es felszámolásakor a DIGÉP-nél tárolt kb. 50 db aknavető MH részére történő felajánlásra került az MH részére. Mivel az MH az aknavetőkre nem tartott igényt, azokat megsemmisítették. A 2002-ben még meglévő lőszerkészlet inkurrenciaként értékesítésre, vagy megsemmisítésre került. Az eredeti 2V9-es automata aknavető és fejlesztés eredményeként létrejött DE-82-es típusú automata aknavető 1-1 mintapéldánya a HTI Lőkisérleti Állomásának táborfalvai telephelyére van tárolva.

(Szerző: Sebők István)

Forrás cikk: