Haditechnika 2020/6.

Tartalom
 
 • Szemléletváltás a haderő minden területén! Interjú Bozó Tibor vezérőrnaggyal a Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokságának parancsnokával
 • Dr. Óvári Gyula – Fehér Krisztina: Repülőgépek elektromos meghajtása – szükségszerűség kompromisszumokkal, I. rész
 • Dr. Gyarmati István – Simó Réka: Autonóm terepjáró járművek katonai felhasználásának lehetőségeim, I. rész
 • Kurcz Kristóf – Dr. Vég Róbert – Dr. Hegedűs Ernő: A Leopard 2 harckocsicsalád és a Magyar Honvédség A4 és A7+ típusváltozatai, II. rész
 • Berlizova Tetiana: Modeling and numerical analysis of structures made of single-crystal materials - Az egykristályos struktúrák modellezése és numerikus analízise
 • Dr. hegedűs Ernő - Dr. Kende György: A azai haditechnikai kutatás-fejlesztés szervezeti háttere: a Magyar Honvédség K+F szervezetei (1920-2020), I rész
 • Zentay Péter: „Vitézek” a Vörös téren – a légierő, X. rész 
 • Horváth Attila: Szuperszinkron műholdas konstellációk bemutatása és elemzése
 • Zsitnyányi Attila: Mentesítő rendszerek fejlesztése Magyarországon a NATO csatlakozást követően, II. rész
 • Dr. Gyulai Gábor: Az RDC III dozimetriai rendszer alkalmazhatóságának vizsgálata 20 évvel a modernizálása után, I. rész
 • Ocskay István: A Lynx harcjárműcsalád fejlesztése, technikai leírása és jövője, I. rész
 • Ott István: A CURRUS ARIES 01 többfunkciós moduláris jármű kifejlesztése és feladatai a magyar haderőben, III. rész
 • Négyesi Lajos – Németh András – Padányi József – Szabó András: Zrínyi-Újvár kutatása a hadirégészet eszközeivel, I. rész 
 • Sőregi Zoltán: A Magyar Királyi Honvédség első kerékpáros csapatai, II. rész
 • Az ötvennegyedik évfolyam 2020. évi tartalomjegyzéke