Haditechnika 2013/6

Tartalom

 • Köszöntő a magyar honvédtüzérség megalakításának 100. évfordulója alkalmából 
 • Dr, Kovács Vilmos: A honvéd-tüzérség újraszervezése és megtartása a rejtés időszakában, 1928-ig 
 • Kovácsházy Miklós: A Zrínyi járműcsaiád története, I. rész 
 • Gazsó Imre: A magyar tüzérség története 1945-töí 1990-ig, l. rész 
 • Dr. Gáspár Tibor: A Magyar Honvédség tüzérségi lövegei 
 • Dr. Varga József: A Gamma-Juhász-féle légvédelmi lőelemképző, a sikeres elektromechanikus célszámítógép, I. rész 
 • Schmidt László: A magyar rohamtüzérég német harcjárművei 
 • B. Stenge Csaba: A magyar páncéltörő tüzérség tűzkeresztsége -1939. március, Kárpátalja, I. rész 
 • Németh Gergely: A 10. tábori tüzérezred védelmi harcai a Donnál, 1943 januárjában, l. rész 
 • Fröhlich Dávid: A magyar sereglovasság tüzérségi eszközei és tüzér szervezeti elemei (1913-1954) 
 • Illésfalvi Péter: Magyar hegyitüzérség 1939-1945 
 • Dr. Kovács Vilmos ezredes: vitéz nemes barankai Barankay József hivatásos százados, a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem kitüntetettje 
 • Hatala András: Lövegcsőcserével továbbfejlesztett magyar tüzérségi eszközök 1945-ig, l. rész 
 • Pap Péter: Az 1952M 45 mm-es páncéltörő löveg, I. rész 
 • Ernszt József: A 122 mm-es 2Sz1 Gvozgyika önjáró tarack 
 • Sebők István: A Magyarországon gyártott és a Haditechnikai Intézetnél továbbfejlesztett Vaszíljok automata aknavető vontatott és önjáró változatai, l. rész 
 • Negyvenhetedik évfolyam 2013. évi tartalomjegyzéke

FansBRANDS

Eredeti Forma1 termékek