PSZH-2 Páncélozott szállító harcjármű

A fejlesztés története

Az 1960-as évek végén a D-944 típusú páncélozott szállító harcjármű (PSZH) gyártása mellett a Magyar Néphadsereg vezetõi egy nagyobb teljesítményű és hatékonyságú második generációs PSZH kifejleszt ésére adtak megbízást. A feladat szerint a meghatározott követelmények alapján, a Haditechnikai Intézet közreműködésével a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár járműfejlesztési osztálya 1971-ben kidolgozta egy korszerű, második generációs PSZH-2 műszaki tervét.

A megvalósulás fázisáig (a mintapéldány kialakításáig) már nem jutottak el, mivel az 1970-es évek iparpolitikai döntései a hazai autóbuszgyártásnak adtak prioritást közúti járműgyártásunk visszafejleszt ése árán. Ezek a döntések hosszú időre meghatározták a hazai járműgyártás profilját, és mind a mai napig éreztetik kedvezőtlen hatásukat. A PSZH-2 harcászati műszaki paramétereinek elemzése alapján utólag is megállapítható, hogy a kidolgozott műszaki terv egy olyan járművet körvonalazott, amely sok tekintetben a mai kornak is megfelelő haditechnikai eszközként értékelhető.

PSZH-2 PSZH-2
A PSZH-2 nézeti rajza

 

Forrás: Hajdú Ferenc - Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézettől a HM Technológiai Hivatalig (HM Technológiai Hivatal, 2005)